DISCLAIMER


 

Deze website heeft tot doel om de bezoekers informatie te verstrekken over de diensten die GEBR. LAEREMANS BVBA, AARSCHOTSESTEENWEG 202 A, 2230 HERSELT, aanbiedt,

 

Alhoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld en geregeld wordt bijgewerkt, kunnen wij de juistheid, geldigheid, pertinentie, bruikbaarheid en/of volledigheid niet waarborgen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die u of wie dan ook zou kunnen lijden ingevolge de toegang tot de website, de raadpleging ervan en/of het gebruik van de informatie die op deze website beschikbaar is.

Alle intellectuele rechten m.b.t. deze website, zijn inhoud, gegevens en vorm, alsook m.b.t. de informatie, de merken, de logo's en beelden die erop voorkomen behoren toe aan onszelf of aan derden die ons toegestaan hebben ervan gebruik te maken. De toegang tot deze website betekent nooit dat enig zulk intellectueel recht of enig gebruiksrecht wordt overgedragen. Het is de bezoeker dan ook verboden de website of enig element ervan geheel of gedeeltelijk te kopiŽren of te gebruiken, op welke wijze dan ook, tenzij voor strikt persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden. Uiteraard is het ook verboden de documentatie te verspreiden, over te dragen of te verkopen.

Deze website richt zich enkel tot Belgische ingezetenen. De website en al zijn gevolgen zijn beheerst door het Belgische recht. Enkel de Belgische rechtsmachten zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil m.b.t. de website, zijn inhoud en zijn gevolgen.

Privacyclausule

 

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door GEBR. LAEREMANS BVBA, AARSCHOTSESTEENWEG 202 A, 2230 HERSELT, worden verwerkt met het oog op de klantenservice

U kunt zich gratis verzetten tegen het gebruik van uw gegevens. Contacteer ons indien u NIET wilt ingelicht worden over acties van GEBR. LAEREMANS BVBA, AARSCHOTSESTEENWEG 202 A, 2230 HERSELT BEGIJNENDIJK.

U kunt tevens kennis krijgen van uw gegevens en ze laten verbeteren. Hiertoe dient u een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een recto verso kopie van uw identiteitskaart naar de klantendienst te sturen van: GEBR. LAEREMANS BVBA, AARSCHOTSESTEENWEG 202 A, 2230 HERSELT.